Birgitte Kleivset

forfatter, kunstner og gründer

Kleivset har hovedfagsgrad (cand.philol) bestående av kunst, språk, kommunikasjon og litteraturvitenskap fra universitetene i Bergen og Agder i 1999, og har skrevet flere forskningsartikler og bøker. Kleivset er i dag kommunikasjonsansvarlig, medeier og meddriver i gründerforetaket Kollektivet AS.

Birgitte kleivset

Utgitte titler:

De blaude konsonantene b, d og g i sørlandsdialektene er i ferd med å forsvinne.

Bibliotekar Birgitte Kleivset er oppriktig opprørt over udviklingen og spør – på sin blaude sørlandsdialekt: «Men er det ikke verdt å verne om dette karakteristiske språgtrekket som har eksistert siden 1300-tallet?» Språgforsker Ingrid Kristine Hasund har ingen sterke meninger om dette – hun registrerer kun at det er uenighed om temaet. Men så er hun da også ungdomssprågforsker og sysler med slige ting som slang, banning og det som verre er, så hun lar seg sjelden affisere av språgendringer.
«Det er sånt som skjer», sier hun med et skuldertrekk. På østlandsk …

Men begge er enige om at de blaude konsonantene er veldig koselige. Så koselige, faktisk, at de to kollegaene ønsket å dokumentere dem (ja kanskje til og med redde dem?) før de går i graven med den eldre generasjonen sørlendinger. Derfor har de laget denne lille boga som en hyllest og støtte til en udrydningstruet art. De håber den vil bli feiret med ræger (= reker) og blaudis (= bløtkake) over heile landet!