Christin Bjerke

Kultur og Norden

Christin Bjerke er fra Bærum i Viken. Hun er cand.mag med etnologi, spansk og kulturadministrasjon i fagkretsen.  I 2002 flyttet hun til Arendal og har arbeidet ved Nordisk informasjonskontor Norge siden 2004.

Christin Bjerke_lite

Utgitte titler:

Vi skaper entusiasme for Norden!

I 30 år har Nordisk informasjonskontor i Arendal skapt entusiasme for Norden. I denne boka presenterer dagens to ansatte på kontoret og en rekke gjesteskribenter fra flere nordiske land og Latvia høydepunkter fra arbeidet med å bringe folk og ideer sammen, først over Skagerrak og Kattegat og etter hvert med hele Norge som arbeidsfelt.

Medredaktør: Jan Kløvstad

Bokhuset forlag, 2020