Karsten Alnæs; Svømmende dyr i det sørlandske hav, med utdrag fra Farsund, Korshavn … og hummer.