Karsten Alnæs; Svømmende dyr i det sørlandske hav – utdrag med området Kragerø/Risør.