Harald Pettersen

Journalist, redaktør og forfatter

Harald Pettersen er fra Oslo. Han har vært journalist i flere dagsaviser, og redaktør for fagtidsskrifter og bøker om teknologi, samfunn og næringsliv.
Han har også flere oppdrag for NRK/radio og fjernsyn.

Harald Pettersen

Utgitte titler:

Det koker i fjorden

I tusener av år har Oslofjorden hatt en betydelig rolle som matkilde. Fisket, fiskeplassene og menneskene som hentet opp mengder av mat til seg selv og lokalbefolkningen, har vært en viktig impuls for livet som utspant seg både i og ved fjorden.
I dag er yrkesfiskerne mer eller mindre en saga blott, og sportsfiskerne har tatt over fiskeplassene.

Bokhuset forlag 2022