Knut Brøndelsbo

Kokk, pedagog og forfatter

Knut Brøndelsbo er født og oppvokst i Tvedestrand. Han har erfaring som kokk både i marinen og i utenriksfart samt i egne virksomheter innen hotell og restaurant. Med hovedfag i pedagogikk har han jobbet som veileder og med undervisning i videregående skole og høyskole.

knut brøndelsbo_2
Tidevann

Hva er tid? Er det noe man skaper selv? Lineært eller syklisk, alt etter eget ønske? Jeg vet ikke, men noen ganger oppleves fortid og nåtid som et sammenhengende mønster. En vev hvor motivet er slekten, og tiden selv er både innslag og renning.

En slik opplevelse hadde forfatteren da han kom over et lite  dokument som hans far hadde forfattet. Skrivet fra faren åpnet seg som et tidsvindu inn til slektens liv og levnet i en vanskelig tid både for enkeltmennesker og Norge som nasjon. En kjente tilhørigheten til sine forfedre og familien, og transponerte egne opplevelser og erfaringer til denne tiden. Det er en tid for alt, også for å møte seg selv.

Hovedpersonene i historien er den unge skipperen og den danske adelsdamen som ble hans kone. Tidskoloritten er før og etter Napoleonskrigen, og før og etter oppløsningen av Danmark-Norge. Skildringen av liv og levnet hos en sjøfartsfamilie har en historisk basis i skrivet fra forfatterens far.