Reidar Malm

Lektor og historieformidler

Reidar Malm er født på Gjøvik i 1953, har utdanninga si fra NMBU og har arbeidet i skoleverket som lektor og rektor, som avdelingsdirektør hos henholdsvis statsforvalteren i Agder og Statens vegvesen. Han har gitt ut et par lærebøker tidligere. En del av fagkretsen hans er historie og politikk, og han har stor interessert for historie. Fra tida i skoleverket er han særlig opptatt av hvordan formidle fagstoff på en lettfattelig og oversiktlig måte.

Reidar Malm, avdelingsdirektør og leder for Ressursavdelingen ii Region sør.
Regionledermøtet, RLM region sør

Ugitte titler

Gull og grønne jorder

Landbruksøkonomi for grunnkurs.

Utgitt på Landbruksforlaget 1986

Studieteknikk på 90 minutter

Det finnes en mengde metoder for god studieteknikk. Dette heftet er ment å hjelpe leseren å finne sin metode. Her er gamle råd om hvordan en får gode karakterer, hvordan en lærer faget, og hvordan en bør studere på skolen, hjemme og før eksamen og prøver.

Utgitt på Landbruksforlaget 1994

Europas historie i et fugleperspektiv

En lettfattelig oversikt på 300 minutter

– før eksamen
– før storbyferien
– for å forstå verden
– for å bli klokere

Tre perspektiver legges til grunn:

Realpolitikk
Idéer (religion og vitenskap)
Kultur (stilperioder og arkitektur)

med hovedvekt på 1450 – 1800

Utgitt på Bokhuset forlag 2021