Roy Johansen

Lærer, lokalpatriot og forfatter

Roy William Johansen er fra Vrengen i Øyestad. Han er cand. philol med hovedfag i nordiske språk. Han har vært universitetslektor ved Universitetet i Agder i Kristiansand og før det i mange år ungdomsskolelærer i Øyestad. Heile sitt voksne liv har han vært interessert i og arbeidd med lokalhistorie.

Han har skrevet den lokalhistoriske boken Vrengen og Øyestad.

roy

Utgitte titler

Vrengen og Øyestad

Roy W Johansen har samlet historier og bilder fra Vrengen og Øyestad. Boka favner vidt og handler om alt fra tre krigsseilere fra Vrengen til ei jordmor fra Mykland, fra skoler og undervisning i Vrengen til dialekten i Øyestad, fra friluftsliv og idrett til beretninger om løpeturer med innlagt lokalhistorie med tolkninger av stadnavn, fra bakeri og butikk i Vrengen til arbeidsinnvandring av svensker, fra Sjur Nersten og Nerstenhornet til Hakon Guttormsen og Ragnvald Vestel. Dessuten er her mye språklig stoff om eldre ord og uttrykk, lokale personnavn og sjømannsuttrykk. Det som er felles i alt dette, er det personlige forholdet til hendinger og folk som omtales.

Utgitt på Bokhuset forlag 2020

Nidelva

Boka om Nidelva tar for seg elva med sideelver fra de tre utløpa i havet
i Arendal kommune og opp til kildene i Telemark og Setesdalsheiene.
Undervegs omtales steder og gårder langs elva i kommunene den
passerer.

Av dramatiske hendelser som er med, kan nevnes ei elgjakt som
ørte til et drap, en mordbrann og den bestialske henrettelsen av
ildspåsetterne og et brev fra en bondegutt som deltok i Den store
nordiske krig der han beretter om krigens gru.

Også andre lokalhistoriske sider ved gårdene elva renner forbi,
er med, samt beskrivelse av gårdene og forklaring av stedsnavna.
Det blir også lagt vekt på fiske og fiskeredskaper.

Fløtinga i Arendalsvassdraget blir også behørig omtalt i tillegg til
utbygginga av fossene.

Utgitt på Bokhuset forlag 2021

Rundt forbi

Boka Rundt forbi tar for seg husmannsplasser og mindre steder i Øyestad og tilgrensende områder. Forfatteren beveger seg på kryss og tvers og beskriver åssen en kan komme til de forskjellige plassene, til lands og til vanns, fra Hasla til Hammen, fra Skredderplassen til Smedplassen, fra Lindåsen til Lunden og mange andre steder i områdene som omtales.

Boka er både lokalgeografisk og lokalhistorisk der forfatteren tolker stedsnavna på plassene han er innom. Boka kan brukes som en gaid til områdene som beskrives. Forfatteren har ofte en personlig vinkling når han forteller om småstedene utforbi og innforbi kysten.

Boka er rikt illustrert med fargefotografier og kart.

Utgitt på Bokhuset forlag, 2022