Rune Sævre

naturverner og biolog

Om forfatteren, Rune Sævre:
• Naturverner og biolog (hovedfag i botanikk), fastboende på Tromøya, Arendal i snart 40 år.
• Ser egenverdien i biologiske mangfold og trusler for framtida.
• Sævre har prinsippene: Forvalte – Formidle – Bevare.

Rune Sævre

Utgitte titler

Biologisk mangfold på Raet

Raet nasjonalpark, en rygg av rullestein, tang, sand og grus. Raet nasjonalpark er også krokete furutrær, et vell av ulike biotoper med busker, villtulipaner, sommerfugler og makrellterner.
Biologisk mangfold på Raet er en innføring i natur- og kulturhistorien til dette særpregete område langs sørlandskysten.

Bokhuset forlag 2022

Natur og folk – naturvern og forvaltning

Naturen har sin egenverdi. Det gjør at folk kan oppleve identitet og tilhørighet. Det gir grobunn for naturvernet.
Vern av natur får et stadig sterkere fokus i natur og klimakrisen. Det skapes gjennom opplevelse og bevissthet
om både nærnatur og villmark.

Forvaltning av natur og arealer blir en stor utfordring for neste generasjon.

Bokhuset forlag 2023