Sigrid Tufteland

Lokalhistorie

Sigrid Tufteland er utdannet kjemiingeniør og jobber ved finkjemikaliebedriften GE Healthcare i Spangereid i Lindesnes kommune. Hun er og har vært engasjert i mange verv, blant annet styremedlem i Stiftelsen Haydoms Venner, styreleder i Lindesnes fyrmuseum og er nå styreleder for den private skolen i Vigmostad.

Hun har også hatt flere politiske verv både i kommunen og i fylkeskommunen. Hun har skrevet artikler til Lindesnes historielags årstidsskrift «Glimt fra Lindesnes».

Nå skriver hun en lokalhistorisk bok hvor hun tar utgangspunkt i flere personer som levde i Vigmostad på 1800- og 1900-tallet.

Sigrid Tufteland

Utgitte titler

Levde liv – Vigmostadfolk gjennom 200 år

Bygda Vigmostad i Audnedal har hatt både skifabrikk og rivefabrikk, flere landhandlere og kraftverk. I boken «Levde liv – Vigmostadfolk gjennom 200 år» har Sigrid Tufteland skrevet om menneskene som formet Vigmostad til den bygda det er i dag. Det har blitt et levende møte med sentrale personer i bygdas historie.

 

Sigrid Tufteland er innflytter og vært bosatt på Tjomsland i Vigmostad i 30 år. Tidligere har hun skrevet artikler til lokalhistorisk tidsskrift. Hun arbeider som kjemiingeniør og har interesse for lokalhistorie, og har nå gjort et solid dykk ned i Vigmostads spennende historie. «Levde liv – Vigmostadfolk gjennom 200 år» er en bok hvor menneskene, jordbruk og industrialisering er beskrevet samt hvordan et sterkt menighetsliv har satt sitt preg på samfunnsutviklingen. Fra tiden med omgangsskole til folkeskole og senere år etablering av privatskole. Grunnlaget som bygda Vigmostad bygger på den dag i dag.

 

Her får du resultatet. «Levde liv – Vigmostadfolk gjennom 200 år» inneholder hundrevis av navn, opplysninger om antall bikuber og biler, ordførere og prester, hvem som utvandret til Amerika  –  ja, alt du ikke visste om Vigmostad og heller ikke visste at du ikke visste.