Solveig Annette Røvik

Bokhandler, forfatter og økonom

Solveig A. Røvik er utdannet siviløkonom. Hun har tidligere jobbet i HD-forlaget og IKO-forlaget og har også jobbet som økonomilærer ved Bjerkely folkehøyskole samt erfaring som økonomileder og inspektør ved Risøy Folkehøyskole.

Hun har en allsidig erfaring fra drift av familiedrevet bokhandel i Oslo.

Hun var med i Bokbyen siden starten i 2002, og var tidligere forlagssjef i Bokbyen forlag som ga ut mer enn 130 bøker – mange med lokalhistorisk innhold. Siden 2020 har hun drevet Bokhuset Tvedestrand med bokhandel, antikvariat og forlag, sammen med sin mann. Hun har også i mange år vært lokalpolitiker, bl.a. flere perioder i planutvalget.

Solveig Røvik

Utgitte titler:

Et utvalg titler som Solveig A. Røvik har bidratt i:

Romeriksbunaden

Utgitt i 1985 i samarbeid med Leikarringen Rakne

Mitt Bjerkely

Jubileumsbok for Bjerkely Folkehøyskole skrevet i samarbeid mellom Harald Djupvik, Asbjørn Græsli, Solveig A. Røvik og Tore Seierstad.

100 forskjellige år i tro og tjeneste
Over 10.000 forskjellige elever
Over 300 ansatte i ulike stillinger
En sterk utvikling av bygninger og utstyr
En sterk utvikling av rammevilkår, fagtilbud og miljø
Fra en vanlig Solør-gård med hovedhus og drengestue
– til et praktisk og tidsmessig skoleanlegg

Bokbyen forlag 2018

Steder og stedsnavn i Tvedestrand

Stedsnavn forteller historie, – om steder og folk.

Stedsnavn forteller om levd liv – om aktivitet og levekår.

I boka beskrives leveveier, bosetting, industri og annen næring.

Bokhuset forlag 2022