Karsten Alnæs: Svømmende dyr i det sørlandske hav, utdrag fra Svinør/Åvik