Forfattere – L til Å

Her er våre forfattere med utgivelser – eller utgivelser på vei – på Bokhuset Forlag.

Eirik Dåstøl Langeland
eirikdas
Melissa Lesamana
Melissa_
Paul Madsen
Reidar Malm
Reidar Malm, avdelingsdirektør og leder for Ressursavdelingen ii Region sør. 
Regionledermøtet, RLM region sør
Guttorm Eskild Nilsen
Guttorm portrett L_v2
Harald Pettersen
Harald Pettersen
Tor Punsvik
Tor Punsvik_2
Hans Chr. Rød
Hans Chr Rød_tegning
Einar Rødland
Solveig Annette Røvik
Solveig Røvik
Alf Martin Sandberg
Dorothea Scheck
Dorothea Scheck
Nils Seland
Nils Seland_3
Jan Magne Stensrud
Jan Magne Stensrud
Hermund Storsæter
Sigrid Tufteland
Sigrid Tufteland_2
Yvonne Vignes
Yvonne Vignes