Vera Henriksen

Med et uvanlig bredt og omfattende forfatterskap:

Vera Henriksen (1927-2016) var en meget produktiv forfatter, som skrev i mange sjangrer. Hun hadde en sjelden evne til å omdanne fagkunnskap til historiske romaner.

Helt fra starten stod kvinneperspektivet sentralt i forfatterskapet. Det kom blant annet til uttrykk gjennom bruken av kvinnelige hovedpersoner og synsvinkler i romanene. Tilsvarende la hun stor vekt på kvinnerolla i de faglitterære verkene sine. Slik gav Henriksen kvinnene en mer framstående plass i historiebøkene, samtidig som hun kastet nytt lys inn i historieskrivingen. Hun skildret dramatiske og viktige brytingstider i samfunnet, som for eksempel kristendommen sitt inntog mot slutten av vikingtida og reformasjonen i senmellomalderen.

vera_henriksen-630x440_2

Utgitte titler

Et lite utvalg

Sølvhammeren

Henriksen debuterte i 1961 med Sølvhammeren.

Sølvhammeren er første bok i Vera Henriksens trilogi fra tidlig middelalder. Handlingen foregår i en dramatisk brytningstid da Olav Haraldsson forsøker å fullføre kristningen av landet. Men først og fremst er dette en kjærlighetshistorie med Tore Hunds søster, Sigrid fra Bjarkøy, som hovedperson.

Aschehoug forlag

Trollsteinen

Med Trollsteinen fra 1970 startet en rekke på fem romaner fra tiden etter reformasjonen. Bent Jonsson fra Lom er den sentrale skikkelsen. Gjennom hans liv får vi et dyptloddende innblikk i miljø og livsform, kirkelig og verdslig liv i en tid full av sosiale, religiøse og intellektuelle motsetninger, ikke bare i Gudbrandsdalen, men også rundt om i Europa. Forfatteren tar temaet opp igjen noen tiår senere med Klangen av en lutt (2001) og Ildens sang (2002), to bøker om Bents sønn Jon. Som sin far reiser han ut i Europa. Han utdanner seg som jesuittprest, men virker i hovedsak som luttspiller – og spion – ved forskjellige fyrste- eller kongehus i en farlig og urolig tid.

Aschehoug forlag

Bodvars saga

Trilogien Bodvars saga handler om forholdene på Island ved overgangen fra hedenskap til kristendom. Bodvar, fiktiv sønnesønn av Egil Skallagrimsson og dikter av Voluspå, blir fanget av de etiske konfliktene i tiden, især om hevnplikt, og bukker under for utviklingen.

Aschehoug forlag

Sagaens kvinner

I “Sagaens kvinner” beveger Vera Henriksen seg i grenselandet mellom historieskriving og skjønnlitteratur. Hun presenterer sterkt og dramatisk stoff, og hun lar oss komme de forskjellige kvinneskikkelsene nær inn på livet.
For å beholde sin plass i et samfunn dominert av aggressive menn var de frie kvinnene nødt til å hevde seg. De var stort sett sterke, opplært til å skjule sine følelser, og de gikk ikke av veien for å utføre blodige handlinger når ættens eller deres egen ære sto på spill. Av trellkvinnene, som også spilte en viktig rolle i tiden, ble det derimot ventet underdanighet, lydighet og føyelighet ¿ mer i pakt med vår tids tradisjonelle kvinneidealer.

Aschehoug forlag

Rekviem for et lite dampskip

Julaften 1937 forliste fjordbåten D/S Flink i Tvedestrandsfjorden. Alle om bord ble reddet.

Med utgangspunkt i en virkelig hendelse presenterer Vera Henriksen oss for et stykke norsk kulturhistorie. Romanens personer er alle typiske for sin tid, bundet av forutsetningene i et miljø med mange sjøfolk. Gjennom deres knappe livshistorier skimter vi et skånselløst klatresamfunn som det nærmest er umulig å frigjøre seg fra.

I denne boken spiller Vera Henriksen på nye strenger. I en lun, men også innstendig
fortellertone, gir hun en perspektivrik skildring av slutten av en epoke i et egenartet samfunn.

Utgitt første gang 1988, Aschehoug forlag, ny utgave med bibliogafi og forord av Petter Henriksen, Bokhuset forlag 2021